La casa nova

Sant Privat d'en Bas2018

El projecte de la casa nova és per a una família nombrosa i parteix de les experiències viscudes anteriorment en altres cases, amb la idea de formar diferents ambients dintre d’un gran espai. 

La coberta inclinada de fusta permet comunicar visualment els diferents ambients de la planta baixa amb l’estudi de la planta pis, alhora que unifica la lectura d’aquest espai.

Exteriorment la casa es situa a l’extrem d’una urbanització i s’obre a totes les visuals possibles a excepció de la parcel.la veïna edificada. Aquest concepte es trasllada en el tractament de les façanes, tant per la seva composició com per els materials emprats. Així les façanes obertes al jardí es tracten com una gran obertura enllistonada amb fusta. En contraposició, a la façana lateral s’utilitza l’arrebossat com a material propi de tancament.

VEURE TOTS ELS PROJECTES
crossmenu